Danh Mục Sản Phẩm

Bộ Điều Khiển PLC

X20BR-BT Module Thu Phát Bus B&R X20 System

X20BR-BT Module Thu Phát Bus B&R X20 System

Liên Hệ: 0359 206 636
X20DO Module đầu Ra số B&R X20 System

X20DO Module đầu Ra số B&R X20 System

Liên Hệ: 0359 206 636
X20DI Module đầu Vào số B&R X20 System

X20DI Module đầu Vào số B&R X20 System

Liên Hệ: 0359 206 636
S7-1200 Module Nguồn S7-1200 Siemens

S7-1200 Module Nguồn S7-1200 Siemens

Liên Hệ: 0359 206 636
S7-1200 Module công nghệ S7-1200 Siemens

S7-1200 Module công nghệ S7-1200 Siemens

Liên Hệ: 0359 206 636
S7-1200 Module truyền thông S7-1200 Siemens

S7-1200 Module truyền thông S7-1200 Siemens

Liên Hệ: 0359 206 636
S7-1200 IO Board Bảng mạch vào ra S7-1200

S7-1200 IO Board Bảng mạch vào ra S7-1200

Liên Hệ: 0359 206 636